Thuê chỗ đặt máy chủ

Chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu của bạn

Không gian (U)

 • 2U
 • 3U
 • 4U

Công suất

 • 400W
 • 500W
 • 600W
 • 700W
 • 800W

IP

 • 1 IP
 • 2 IP
 • 3 IP
 • 4 IP
 • 5 IP

Băng thông (GB)

 • 1.000 GB
 • 2.000 GB
 • 3.000 GB

Thanh toán

1 tháng 300.000 VND

3 tháng (giảm 5%) VND

6 tháng (giảm 10%) VND

12 tháng (giảm 15%) VND