Bảng giá SSL

 
Kiểu thanh địa chỉ
Độ mạnh mã hoá
Ngày được trả lại
Bảo hiểm (USD)
Hỗ trợ
Giá/năm
Positive SSL
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
500,000
Essential SSL
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
700,000
Rapid SSL
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
550,000
Positive SSL Wildcard
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
3,200,000
Essential SSL Wildcard
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
2,600,000
Rapid SSL Wildcard
Bình thường
256 bit
15
5,000
24/7
2,800,000
Positive SSL Multi
Bình thường
256 bit
15
10,000
24/7
1,700,000
Quick SSL Premium
Bình thường
256 bit
15
500,000
24/7
2,100,000