Dịch vụ VoIP

Chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu của bạn

Số lượng máy nhánh

  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50

Dung lượng lưu trữ ghi âm

  • 2 GB
  • 4 GB
  • 6 GB
  • 8 GB
  • 10 GB

Quản trị tổng đài

Thanh toán

Phí cài đặt 500.000 VND

Phí hàng tháng

1 tháng 300.000 VND

3 tháng VND

6 tháng VND

12 tháng VND